Obalené elektrody

Svařování pomocí obalené elektrody (MMA-Manuel Metal Arc) se používá ke svařování i pro navařování. Pro proces ručního svařování elektrickým obloukem se používají obalené elektrody, kdy sám obal vytváří během procesu vlastní ochrannou atmosféru. Kvůli jednoduchému vybavení je svařování elektrickým obloukem jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších procesů svařování na celém světě. Tento proces se používá především ke svařování ocelí,litin,ocelolitin, hliníku, slitin niklu a mědi.

zásady pro svařování ruční obalenou elektrodou:
1. nastavení nízké intenzity proudu
2. svařování při velice malé délce oblouku
3. omezení času svařování

veškeré vyráběné elektrody Eutectic Castolin je možno nasazovat v širokém rozsahu svařovacího proudu:
1.teplý proces- vysoké hodnota proudu > vysoká rychlost odtavení > vysoká produktivita svařování
2.studený proces- nízká hodnota proudu > nízký tepelný příkon... typický znak pro opravárenství